Marketing Maximize sales through e-commerce marketing

Liên hệ chúng tôi
Marketing
 • Trực quan hoá dữ liệu

  Đánh giá tác động của hoạt động tiếp thị đối với kênh thương mại điện tử

 • Marketing thông qua một nền tảng duy nhất

  Khai thác các nền tảng độc quyền của AnyMind Group dành cho truyền thông mạng xã hội, tiếp thị người ảnh hưởng, CRM và quảng cáo kỹ thuật số

 • Hợp tác với 1,000+ thương hiệu

  Các nền tảng độc quyền của chúng tôi đã được sử dụng bởi hàng nghìn thương hiệu. Khách hàng có thể sử dụng các nền tảng này thông qua AnyX

E-commerce marketing KPI-driven marketing for e-commerce

Khai thác chuỗi giải pháp tích hợp cho truyền thông mạng xã hội, tiếp thị người ảnh hưởng, CRM và quảng cáo quảng cáo kỹ thuật số

 • Truyền thông mạng xã hội

  Triển khai các hoạt động truyền thông mạng xã hội - từ lên kế hoạch, thiết kế KPI đến vận hành

 • Tiếp thị người ảnh hưởng

  Tìm kiếm người ảnh hưởng, kích hoạt, quản lý, theo dõi, và phân bổ các hoạt động tiếp thị người ảnh hưởng

 • Tiếp thị thương mại điện tử

  Tối đa hiệu quả tiếp thị thông qua các nền tảng quảng cáo tiên tiến nhất

 • Tối ưu trang thương mại điện tử

  Cải thiện và tối ưu UI, tỷ lệ chuyển đổi, SEO, email marketing

E-commerce marketing

Marketing Intelligence Marketing intelligence to maximize sales

Đối chiếu, trực quan hoá, phân tích dữ liệu tiếp thị để đưa ra giải pháp riêng lẻ cũng chư cho toàn thương hiệu

 • Phân tích sản phẩm

  Trực quan hoá số lượng hàng tồn kho và tỷ lệ hoàn trả giúp tối ưu chi phí marketing

 • Phân tích khách hàng

  Phân tích mức độ ảnh hưởng của các hoạt động marketing cũng như hành vi mua hàng để thấu hiểu hơn về khách hàng

 • Phân tích cửa hàng

  Phân tích hành vi người mua hàng trên tất cả các kênh thương mại điện tử

 • Phân tích kênh mạng xã hội

  Phân tích các điểm chạm với khách hàng bao gồm nền tảng mạng xã hội và nền tảng nhắn tin

Marketing Intelligence