การตลาด เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดอีคอมเมิร์ซ

ติดต่อเรา
การตลาด
 • เห็นภาพผลกระทบอย่างรวดเร็ว

  ทำความเข้าใจผลกระทบของการทำการตลาดของคุณที่มีต่อช่องทางอีคอมเมิร์ซของคุณ

 • การตลาดบนแพลตฟอร์มเดียว

  เลือกแพลตฟอร์มของ AnyMind Group สำหรับโซเชียลมีเดียและการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์, CRM และการโฆษณาออนไลน์

 • เราได้ขับเคลื่อนแบรนด์กว่า 1,000+ แบรนด์

  แพลตฟอร์มการตลาดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรามีการใช้งานโดยแบรนด์นับพัน - คุณได้รวมเข้ากับ AnyX

การตลาดอีคอมเมิร์ซ การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย KPI
สำหรับอีคอมเมิร์ซ

เลือกโซลูชันที่เป็นจุดศูนย์รวมและมีความหลากหลายสำหรับโซเชียลมีเดียและการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์, CRM และการโฆษณาออนไลน์

 • โซเชียลมีเดีย

  การใช้งานแบบครบวงจรบนโซเชียลมีเดีย - ตั้งแต่การวางแผนและการออกแบบ KPI ไปจนถึงการดำเนินงาน

 • การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์

  ค้นพบ เปิดใช้งาน จัดการ ติดตามผล และสร้างกิจกรรมการตลาดของอินฟลูเอนเซอร์

 • โฆษณาอีคอมเมิร์ซ

  เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาสูงสุดด้วยเทคโนโลยีโฆษณาที่ดีที่สุด

 • การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ UI และอัตราการแปลงของลูกค้า SEO การตลาดทางอีเมลและอื่น ๆ

การตลาดอีคอมเมิร์ซ

ข้อมูลการตลาด ข้อมูลการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

เปรียบเทียบ แสดงภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ - ตั้งแต่กลยุทธ์ส่วนบุคคลไปจนถึงแบรนด์

 • การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

  เห็นภาพสินค้าคงคลังและอัตราการหมุนเวียนตาม SKU และตัวแปรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายด้านการตลาดของคุณ

 • การวิเคราะห์ลูกค้า

  วิเคราะห์ผลกระทบของไอเดียด้านการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

 • การวิเคราะห์ร้านค้า

  วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซและร้านค้าของคุณ

 • โซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์การสนทนา

  วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของลูกค้าของคุณ รวมถึงโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชั่นแชท

ข้อมูลการตลาด