Nền Tảng Quản Lý Thương Mại Điện Tử All-in-one platform for next-gen commerce

AnyX cung cấp giải pháp phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp tối ưu khâu vận hành và quản lý tập trung các kênh bán hàng.

Liên hệ chúng tôi
UUUM SHEIN ReFa koala KINs KOSE LYFT OWNDAYS

About AnyX
Mở khoá giải pháp hỗ trợ vận hành thương mại điện tử

AnyX là nền tảng quản lý thương mại điện tử, cung cấp các giải pháp tích hợp giúp doanh nghiệp quản lý các kênh bán hàng, cải thiện hiệu suất và tăng doanh thu.

 • Đáp ứng mọi nhu cầu về thương mại điện tử

  Quản lý tập trung tất cả sản phẩm, đơn hàng, hàng tồn kho trên tất cả các kênh thương mại điện tử, đồng thời tối ưu các hoạt động và chiến lược.

 • Tổng hợp các giải pháp tiếp thị thương mại điện tử

  Hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của các bước từ tối ưu trang sản phẩm, đến tiếp thị kỹ thuật số, tiếp thị người ảnh hưởng, từ đó giúp cải thiện hiệu quả tiếp thị.

 • Gia tăng trải nghiệm khách hàng

  Tăng số lượng khách hàng quay trở lại bằng cách nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua thương mại đối thoại, CRM và fulfillment.

 • Hỗ trợ sử dụng nền tảng

  Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp tốt nhất, các chiến lược nội địa giúp cải thiện hiệu suất vận hành và doanh thu.

Integrations

twitter youtube facebook instagram google-analytics google-ads line anytag anylogi anychat