Tương Tác Với Khách Hàng Enhance CX with
chat and CRM

Liên hệ chúng tôi

Tương Tác Với Khách Hàng
 • Conversational CRM cho thương mại điện tử

  Mở khoá các giải pháp chăm sóc khách hàng trên các nền tảng tin nhắn thông qua dữ liệu khách hàng tổng hợp từ các kênh thương mại điện tử và nền tảng tin nhắn

 • Tối đa khả năng khách hàng quay lại

  Cá nhân hoá dịch vụ chăm sóc khách hàng cho từng khách hàng giúp xây dựng mối quan hệ bền vững

 • Giảm chi phí chăm sóc khách hàng

  Giảm tải khối lượng công việc chăm sóc khách hàng và cải thiện CX thông qua tự động hoá các cuộc trò chuyện qua chatbot

Thương Mại Đối Thoại Deliver customer service through chat

Nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua liên tục xây dựng mối quan hệ và trò chuyện với khách hàng

 • Làm hài lòng khách hàng thông qua chat

  Kết nối với khách hàng thông qua nhiều nền tảng tin nhắn giúp xây dựng mối quan hệ bền vững giữa thương hiệu và khách hàng

 • Xây dựng quan hệ khách hàng

  Xây dựng mối quan hệ trực tiếp với khách hàng thông qua chat

 • Chatbot và hội thoại tự động

  Mang đến trải nghiệm chăm sóc khách hàng chân thực bằng cách thiết kế các kịch bản trò chuyện, từ đó giúp tăng doanh thu và giảm chi phí nhân sự

 • Truyền tải thông điệp nhất quán

  Mang đến trải nhất quán thông qua dữ liệu trò chuyện với khách hàng trong quá khứ

Thương Mại Đối Thoại

CRM marketing Maximize repeat customers through personalized marketing

Khai thác các cơ hội phù hợp để tăng doanh thu

 • E-commerce conversational CRM

  Liên kết thông tin khách hàng với các cửa hàng thương mại điện tử và ứng dụng tin nhắn

 • Nâng cao tương tác với khách hàng

  Tìm kiếm cơ hội tương tác với khách hàng thông qua phân tích khách hàng cá nhân và khách hàng nhóm

 • Cá nhân hoá tin nhắn

  Khai thác phân tích về khách hàng để tạo nội dung phù hợp với đúng người và đúng thời điểm

 • Tối ưu điểm chạm với khách hàng

  Tối ưu điểm chạm cho từng khách hàng dựa trên dữ liệu từ chat, email, SMS

CRM marketing