Quản Lý Kênh Thương Mại Điện Tử Supercharge your
e-commerce operations

Liên hệ chúng tôi
Quản Lý Kênh Thương Mại Điện Tử
 • Đồng bộ dữ liệu

  Tối ưu hiệu suất vận hành thông qua dữ liệu tổng hợp từ Shopee, Lazada, Shopify - chỉ với một nền tảng duy nhất

 • Báo cáo chi tiết

  Truy cập báo cáo về doanh số bán hàng, fulfillment,v.v, từ đó giúp dễ dàng hình dung và lên kế hoạch phát triển

 • Tối ưu theo hướng dữ liệu

  Tối ưu quy trình vận hành và tiếp thị trên các kênh thương mại điện tử dựa trên thông tin đã được tích hợp

Phát triển đa kênh Data-driven optimization across online channels

Tiếp cận khách hàng mới bằng cách mở rộng kênh bán hàng và tối ưu hoạt động trên các kênh

 • Sàn thương mại điện tử

  Tối ưu hoạt động trên các sàn thương mại điện tử thông qua quản lý tập trung sản phẩm, đơn hàng, và hàng tồn kho

 • Brand. com và website D2C

  Tối đa giá trị vòng đời khách hàng thông qua việc tối ưu trang brand. com và trang D2C

 • Thương mại xã hội

  Kết nối và tối ưu các kênh thương mại xã hội để tăng doanh thu

 • Mở rộng xuyên biên giới

  Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn lên chiến lược gia nhập thị trường

Phát triển đa kênh

Quản lý tập trung các kênh thương mại điện tử All-in-one platform to manage all your e-commerce channels

Tích hợp các giải pháp cần thiết cho doanh nghiệp. Triển khai và theo dõi tiến trình hoạt động, đánh giá chiến lược chỉ thông qua một nền tảng duy nhất

 • Phân tích kênh thương mại điện tử

  Phân tích dữ liệu trên các kênh thương mại điện tử, giúp tối ưu và tập trung nguồn lực vào các hoạt động chính

 • E-commerce marketing

  Tăng nhận thức về thương hiệu, thu hút khách hàng, tăng doanh số và tăng lượng khách hàng quay trở lại

 • E-commerce CRM

  Nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng lượng khách hàng thân thiết thông qua dữ liệu tích hợp sẵn và nền tảng CRM

 • Merchandising và fulfillment

  Tối ưu và quản lý chuối cung ứng, từ sản phẩm, đơn hàng, kho vận chỉ thông qua một nền tảng duy nhất

Quản lý tập trung các kênh thương mại điện tử