Fulfillment Easy and efficient fulfillment

Liên hệ chúng tôi
Fulfillment
 • Quản lý tập trung fulfillment

  Đồng bộ các hoạt động vận hành và quản lý fulfillment bằng cách liên kết các sản phẩm, đơn hàng, và hàng tồn kho trên các kênh bán hàng.

 • Tăng tỷ lệ quay lại mua hàng

  Giảm thiểu thời gian dành cho các hoạt động hậu cần bao gồm lựa chọn hàng, đóng gói, giao hàng, và tập trung vào các biện pháp giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng

 • Cải tiến kế hoạch kinh doanh

  Trực quan hoá tỷ lệ hoàn trả hàng tồn kho và tỷ lệ sử dụng giúp các bước lên kế hoạch và tiếp thị diễn ra nhanh chóng

Quản Lý Fulfillment Improve quality from order receipt to delivery

Tự động hoá các khâu đặt hàng, kho vận cũng như các công việc thủ công khác, giúp tăng trải nghiệm khách hàng

 • Quản lý đơn hàng

  Tự động phân loại đơn hàng theo sản phẩm, kênh bán và trạng thái thanh toán chỉ thông qua một nền tảng duy nhất

 • Quản lý hàng tồn kho

  Tự động liên kết và quản lý số lượng hàng tồn kho trên các kênh thương mại điện tử

 • Tự động giao hàng

  Tự động điều hướng giao hàng giúp giảm thiểu sai sót và tăng tiến độ vận chuyển

 • Kho vận, lưu kho, và xuất biên lai

  Giảm thiểu thời gian vận hành các hoạt động hậu cần, từ kho vận, lấy hàng, gói hàng, vận chuyển và trả hàng

Quản Lý Fulfillment

Fulfillment intelligence Analytics to optimize inventory and sales

Đồng bộ hoá các phân tích fulfillment giúp quản lý hàng tồn kho và lên chiến lược phù hợp

 • Trực quan hoá dữ liệu hàng tồn kho

  Quản lý tập trung hàng tồn kho từ các kênh thương mại điện tử và trực quan hoá số lượng hàng tồn kho thông qua SKU và dữ liệu linh động

 • Kiểm soát hàng tồn kho

  Dễ dàng duy trì mức độ hàng tồn kho giúp giảm thiểu khả năng mất doanh số và rủi ro trong quản lý hàng tồn kho

 • Tối ưu chi phí hậu cần

  Điều chỉnh các chính sách khuyến mãi thông qua dữ liệu về số lượng hàng tồn kho

Fulfillment intelligence