Phân Tích Maximize the value of your data

Liên hệ chúng tôi
Phân Tích
 • Cải thiện hiệu suất vận hành

  Tự động trực quan hoá dữ liệu theo thời gian thực mà không cần đến quy trình tổng hợp dữ liệu phức tạp

 • Tối ưu toàn diện

  Tổng hợp và quản lý dữ liệu chuỗi hậu cần, từ đó thiết kế chiến lược phù hợp

 • Phân tích chuyên sâu

  Báo cáo chi tiết về tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho, tiếp thị phân bổ, giúp quy trình tối ưu diễn ra nhanh chóng

Business intelligence Impactful data visualization to optimize decisions

Theo dõi báo cáo hoạt động đa kênh, từ đó giúp tối ưu hoạt động thương mại điện tử

 • Phân tích doanh số

  Quản lý tập trung doanh số từ tất cả các kênh bán hàng

 • Phân tích kênh bán hàng

  Theo dõi dữ liệu tổng hợp hoặc đơn lẻ từ các sàn thương mại điện tử, brand. com và nền tảng thương mại xã hội

 • Phân tích marketing

  Trực quan hoá tác động của các hoạt động tiếp thị lên các kênh thương mại điện tử

 • Phân tích sản phẩm và fulfillment

  Tích hợp báo cáo và quản lý sản phẩm và fulfillment, giúp tối ưu chiến lược phát triển kênh bán hàng và doanh số

Business intelligence